ထုိင္းေတာ္ဝင္မင္းသမီး ေဆာက္ဖုတ္ေဒါင္းၾကပါ။ PART 1လုံးဝ ထင္ရက္စရာမရွိဘူးဗ်ာ။ထုိင္းေတာ္ဝင္မင္းသမီး ေအာပုံေတြတက္လာျပီ။ေဆာက္ရမ္းဆုိးတာပဲ။လုံးတီးျဖစ္ေနတာ။ဒီေစာ္ရဲ႕
ဒုတိယပုိင္းျဖစ္ပါတယ္။ပထမပုိင္းကုိ ခဏေစာင္႔ပါ။သူတုိ႔ေတြ ဝုိင္းဘြတ္ေနၾကလုိ႔ပါ။

http://www6.zippyshare.com/v/36893642/file.html