နည္းတဲ႔ဖင္ၾကီးမဟုတ္ဘူး

တစ္ေဗြတည္းအလုပ္ရွဳပ္ေနတာ

ကဲ ဒီလုိဆုိေတာ႔ဖီးလ္တစ္မ်ဳိးေပါ႔

ကုလားမေလးခ်က္တင္

ဖုထစ္တင္းရင္း

ေကာင္းလုိက္တဲ႔အတြဲဗ်ာ

ဖုထစ္ေလး

အလုပ္ေလးရေအာင္ ၂

အလုပ္ေလးရေအာင္

ေစာ္အငယ္ေလးဗ်ေနာ္

အမုိက္ၾကီးေတြ

အမႊာညီအစ္မအဝတ္လဲ

ျပားကပ္ေနေအာင္ဆြဲတာ

အဝတ္လဲခုိးရုိက္

အစ္မျဖစ္သူကုိေခ်ာင္းရုိက္

အင္ဒုိခ်စ္သူေပါ႔

အင္ဒုိမေလးဗ်ာ

တင္းပရင္းပကြယ္

အဝတ္လဲတယ္ခုိးရုိက္တယ္။

တင္းတယ္တြဲတယ္

ေကာင္မေလးႏွစ္ေယာက္

အာရပ္ခ်စ္သူမ်ားအတြက္

ခုိးရုိက္လုိက္ရင္ အတင္းေလးေတြခ်ည္းပဲဟ

အနီေရာင္ေလးကဘယ္သူလဲ

အလန္းေတြခ်ည္းပဲ ခုိးရုိက္ပစ္လုိက္တာ

ေျပာင္တင္းၾကီးဟ

သူေလးမသိရွာ

ဒီလုိတင္းေနတာေတြကုိမွရုိက္တာ

မန္းျမဳိ႕ေတာ္

ကဲ ေဖာင္းေဖာင္းၾကီးေနာ

ဒီလုိေလးရုိက္ပစ္လုိက္တယ္။

ျပဴးေနတာပဲ