ဂြ်န္ေစာလုိးတဲ႔ကား လာျပီဗ်ာ ဆုိက္ၾကီးတယ္ၾကည္တယ္။

ေပါင္တံေၾကာင္႔ထင္းေသာ ပစၥည္း

ခ်ဳိလိမ္ကြ်ဲ

ကဗ်ာ

အကိတ္​

ဖင္ကားၾကီးရဲ႕လွဳိင္းပုတ္ခ်က္မ်ား

ပါးပါးေလးပုတ္ျခင္းမ်ား

ပုေလြျပဇတ္

ေလးစားေလာက္ေသာလုိးကြက္မ်ား

အုိးကားၾကီးရဲ႕ ဖိရုိက္ခ်က္မ်ား

ေမာင္းကြဲေအာင္ တစ္ေစာင္းဆြဲတယ္

ေမာ္ဒယ္လ္မေလးရဲ႕ ဇတ္ကားလာျပီဗ်ား

ျဖဳတ္ခ်က္ဆန္း

ေခြသြင္းေလးေပါ႔

ပုေလြရွင္ကုိဖမ္းမိျခင္း

ႏုိ႔သီးေကာ႔ေကာ႔

အာနီေလး

ညဥ္းညဴရျပီ

တကယ္ရင္ခုန္ရပါတယ္။

ေရႊခေရ

ေနာက္ေပါက္