စုိင္​းစုိင္​း ဒိတ္​ဒိတ္​ႀကဲကုိ တင္​​ေပးလုိကိတယ္​ တစ္​ပုဒ္​ခ်င္​း

၀ိညာဥ္ဘက္ - စိုင္းစိုင္းခမ္းလွိဳင္ ၊ နႏၵစိုင္း.mp4
ခ်ာတိတ္အတြက္ - စိုင္းစိုင္းခမ္းလွိဳင္.mp4
ဆရာမၾကီး - စုိင္းစိုင္းခမ္းလွိဳင္ ၊ နႏၵစိုင္း.mp4
တကုိယ္ေတာ္ Valentine - စိုင္းစိုင္းခမ္းလွိဳင္ ၊ ဘန္နီျဖိဳး.mp4
ဒိတ္ဒိတ္ၾကဲ - စိုင္းစိုင္းခမ္းလွိဳင္.mp4
ဒီလိုဆိုလူရွိန္ျပီ - စုိင္းစိုင္းခမ္းလွိဳင္ ၊ ဂြ်န္ ၊ သီရိေဆြ.mp4
နား နား နား - စိုင္းစိုင္းခမ္းလွိဳင္ ၊ နႏၵစိုင္း .mp4
ဘုတ္ျဖစ္ျပီ - စိုင္းစုိင္းခမ္းလွိဳင္.mp4
ျပီးခဲ့ေသာဇတ္လမ္းအက်ဥ္း - စိုင္းစိုင္းခမ္းလွိဳင္ ၊ သအုိ.mp4
ရက္စက္မွေၾကကြဲ - စိုင္းစိုင္းခမ္းလွိဳင္ ၊ ဘုံဘုံ.mp4
ရက္စက္မွေၾကကြဲ Live @ MCC.mp4
ရည္းစားစာ - စိုင္းစိုင္းခမ္းလွိဳင္.mp4
ဟုိက္ရွားဘား - စုိင္းစိုင္းခမ္းလွိဳင္ ၊ ဘန္နီျဖိဳး ၊ စုိးၾကီး.mp4
အျပာေရာင္လမ္းခြဲ - စိုင္းစိုင္းခမ္းလွိဳင္ & အိမ္ခ်စ္.mp4
အလြမ္းအထာ - စိုင္းစိုင္းခမ္းလွိဳင္ ၊ ဘန္နီျဖိဳး.mp4