ခါးက်င္က်င္ေလးကုိ လုိးတဲ႔ကား (ပရီမီယမ္)
video
ပုံမွာပါတဲ႔ လင္႔ကုိၾကည္႔ပါ ပုိက္ဆံေပးမွ ၾကည္႔လုိ႔ ရတဲ႔ ဆုိက္ကေန မ လာတာပါ။ခင္ဗ်ားတုိ႔ အဲ႔ကားေတြကုိ ၾကည္႔ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ပုိက္ဆံေပးရတယ္ ဒီမွာကေတာ႔ ဖရီးပါပဲ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။