ဟုိတယ္ကုိ ပိတ္ျပစ္ရတဲ႔အထိ ျပသနာတက္ခဲ႔ရတဲ႔ကားေလး

video
http://www.solidfiles.com/d/85111cdd8a/CUMFLOW._NET_(1).flv