ကားေကာင္းေတြေနာ္ သိမ္းထားရမွာ။

video
http://www.solidfiles.com/d/34786d044d/CUMFLOW._NET_(3).mp4

ခင္ဗ်ားတုိ႔ တစ္ေတြကုိ တန္ဖုိးၾကီးျပီးေတာ႔ ၾကည္႔ေကာင္းတဲ႔ ပြန္း အမ်ဳိးအစားတစ္ခုနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။
အခု တင္ေပးလုိက္တဲ႔ကားလုိမ်ဳိး အျဖဴေကာင္ေတြက အရမ္းလတ္ေသးတဲ႔ ထုိင္းမ မေလး အင္ဒုိမနဲ႔ ဗီယက္နမ္မေတြကုိ သူတုိ႔ေတြက ေခၚျပီးေတာ႔ ဝါးပါတယ္။သာမာန္ ေစာ္တစ္ေယာက္ကုိ ျမန္မာေငြ တစ္သိန္းေပးရရင္ သူတုိ႔က ေလးသိန္းေပးျပီးေခၚပါတယ္။ျပီးရင္ ကုိယ္တုိင္ ၾကည္႔ဖုိ႔ဆုိျပီးေတာ႔ ေစာ္ေတြကုိ ဟုန္းမိတ္ဆန္ဆန္ ဗီဒီယိုေတြရုိက္ပါတယ္။တစ္ခ်ဳိဳ႕ကေတာ႔ ေပၚတင္ေျပာပါတယ္။ဒီလုိရုိက္ခ်င္တယ္ ဘယ္ေလာက္ေပးရမလဲေပါ႔။အြန္လုိင္းမွာလည္း ေရာင္းခ်င္ပါတယ္ေပါ႔။ေစာ္ေတြက ေစ်းေျပာရင္ အဲ႔ေစာ္ေတြနဲ႔ရုိက္တယ္။ဘာေတြ ကြာသလဲဆုိေတာ႔ ေစာ္ေတြက လတ္ဆတ္ေသးတယ္။ဟုန္းမိတ္လည္း ျဖစ္တယ္။အဓိကကေတာ႔ ပရိုမဆန္တဲ႔ ဟုန္းမိတ္ေတြကုိ အျဖဴေကာင္ေတြနဲ႔ အာဆီယံအသားစားရျခင္းပါပဲ။ေနာက္ထပ္လည္း အဲ႔ကားေတြရထားတယ္။ေရစာေတြကုိ ဖတ္ၾကည္႔ပါ။ခင္ဗ်ားတုိ႔ အဲ႔ဆုိက္မွာ တစ္ကားကုိ ဘယ္ေလာက္ေပးရသလဲဆုိတာကုိ သြားၾကည္႔ပါ။သိလာမယ္။အလြယ္တကူ ႏုိင္ငံျခားဆုိက္က ကူးျပီးေတာ႔ တင္ေပးတယ္ မထင္ေစခ်င္ပါ...ျမန္မာဆုိက္ေတြထဲမွာ ရွာလုိ႔ မရႏုိင္တာမေျပာနဲ႔။ႏုိင္ငံျခားဆုိက္ေတြမွာေတာင္ ခင္ဗ်ား ပုိက္ဆံမေပးႏုိင္ရင္ မရဘူး....။ခင္ဗ်ားတုိ႔ ကလစ္ခဲ႔ရတဲ႔ေၾကာ္ျငာေတြအတြက္ ထုိက္တန္တဲ႔ လက္ေဆာင္ပဲ။မန္ဘာလည္း ဝင္ထားၾကဦးဗ်ာ။လူနည္းတယ္။အသစ္ေတြတင္တုိင္းသိရေအာင္လုိ႔။