၂၅ မိနစ္ ၾကာတဲ႔ အၾကည္(ဟုန္းမိတ္ဆုိတာကုိျပစမ္းသားၾကီး)

http://www64.zippyshare.com/v/rdWvNjyr/file.html
http://www.solidfiles.com/d/b767ee0d82/WWW.CUMFLOW._NET_(2).mp4