ေဆာက္ရမ္းကိတ္တဲ႔ေစာ္ၾကီးဗ်ာ

video
http://www.solidfiles.com/d/6ca19971f9/dotekyimaung_(110).mp4