ဝုိင္းဝန္းအားေပးၾကတယ္ေလ

 
video
http://www.solidfiles.com/d/8e86de114b/dotekyimaung_(95).mp4