ဖင္သားၾကီးကုိ ဇတ္ေညာင္းေအာင္ၾကည္႔ရတယ္။

video
http://www.solidfiles.com/d/8f6a6c2588/dotekyimaung_(6).flv