မ်က္ႏွာေလးအုပ္ထားတယ္ေလ။

video
http://www.solidfiles.com/d/faaae8c8ec/dotekyimaung_(94).mp4