ထုိင္ဝမ္မေလးရဲ႕ ရွယ္ကား (အၾကည္)

မုိက္လုိ႔ အၾကည္ေလး ျပန္ရွာထားရတာပါ။
http://www.solidfiles.com/d/e7194fc447/