ေက်းဇူးျပဳျပီး ဒီမွာ ခဏၾကည္႔ေပးပါ Please wait.

google check our www.dotekyimaung.blogspot.com ( www.dkmxxx.com)
So please wait and watch this site in moment. Sorry for .....
It will take 3 or 4 days long.

ဒီဆုိက္မွာပဲ ခဏၾကည္႔ထားပါ။ ကားေတြကုိ ဆုိက္ၾကီးမွာတင္သလုိပဲ တင္ေပးပါမယ္။သုံးေလရက္ၾကာႏုိင္တယ္။ အေျပာင္းအလည္းေတြကုိ cumflow.com မွာလည္း တင္ေပးသြားမယ္။ ဒါေတြကုိ ၾကဳိျမင္လုိ႔ ဆုိက္ခြဲေတြထားထားျပီးသား ပုိ႔စ္ေတြအကုန္သိမ္းထားပါတယ္။
မပူပါနဲ႔ အရင္လုိ ျပန္ျပီးလည္ပတ္ဖုိ႔ အားလုံးၾကဳိးစားေနၾကပါတယ္။ အိပ္ေရးေတာ႔ပ်က္ျပီဗ်ာ။ ေဘာပြဲေလးႏုိင္လုိ႔ ေပ်ာ္ရမလားေအာက္ေမ႔ပါတယ္။ တုိင္ကပတ္ဦးမယ္။ 
ကဲ....ဆုေတာင္းေပးၾကဦး ရေတာ႔လည္း ရေပါ႔။ မရေတာ႔လည္း back up ေပါ႔။