ေက်ာင္းသူေလးကုိခုိးရုိက္တာမိသြားတယ္။(ထုိင္း)

video
http://www.solidfiles.com/d/922575c0e0/