ခ်စ္သူေလးကိုေမ့ေနပီးလား

             ခ်စ္သူေလးၿပန္လာပီးဒီဆိုဒ့္ကို
             ခ်စ္သူေလးသံုးမွာအလန္းေလးေတြကို
             တင္ေပးမွာ wechat အေကာင့္ကအရင္
             အေကာင့္ပဲ chitthulaylove