ခုတင္ေပးတာေတြကၿမန္မာေတြတခ်ားဆိုဒ္ေတြတင္လို့ရေအာင္...ခုဒီဆိုဒ့္နာမည္ကိုမေရးပဲတင္ေပးလိုက္တယ္...ေကာ္ပီကူးလို ့ရေအာင္
ကုန္ၾကမ္းေတြပိုခ်င္ရင္ sextolive.love@gmail.com wechat chitthulaylove ကိုပို့ေပးလို ့ရတယ္ေနာ္