သတိရတယ္ ဆရာေတြအားလံုးကို

လက္ဦးဆရာ  ဆရာ၀ိုင္းခ်စ္
ေဒါက္တာေဇာ္ၾကီး
ဘေလာက္ကာခရီးသည္
ဆရာ ဒုတ္ၾကီးေမာင္
ဆရာ ညမင္းသား
ဆရာ burmesex
ဆရာေတြအားလံုးကိုသတိရေနမိတယ္..... 

ဖုန္းတဲ့ၾကည့္တာမရဘူးဆိုရင္္ ေအာက္ကလင့္ေပး
ထားတဲ့   solidfiles လင့္ကိုနိတ္ပီးၾကည့္လို့ရတယ္