တခ်ိန္ကအရမ္းခ်စ္ခဲ့တဲ့ခ်စ္သူမမကုန္ၾကမ္းေတြပိုခ်င္ရင္ sextolive.love@gmail.com wechat chitthulaylove ကိုပို့ေပးလို ့ရတယ္ေနာ္