လင္းလင္းသိန္း

ဖုန္းနံပတ္လိုင္ခ်င္ရင္ sextolive.love@gmail.comဆက္သြယ္ပါ
အမည္ရင္းက လင္းလင္းသိန္း fb နံမည္က Kaung Hsu Wai . BE Civil ေတာင္ငူ GTC က ႀကိဳက္ကုန္းလလက္ေဆာင္လန္းလန္းေလးေတြံေပး fb.
ကေနအထင္ႀကီးေအာင္်ျပာနိုင္ရင္ႀကိတ္လို႕ရတယ္ ဘဲေတာ့ရွိတယ္ အဲဒီႏြားက သူ႕နားမွာမရွိဘူး

 ပံုေတြvideoေတြပို့ခ်င္ရင္ sextolive.love@gmail.com
wechatကေတာ့ chittulaylove  ကိုေပးပို့နိုင္ပါတယ္