$ရမ္းမိုက္တယ္အေကာင့္အက္ပီးပြားၾကည့္ပါကလပ္တက္တာေတြကိုသေဘာၾကတယ္

နာနာမည္က ယိင္း  လို ့ေခၚတယ္ေအာစာအုပ္ေတြရုပ္ၿပေတြလဲဖတ္တယ္......
အက္ပီးေတာ့ပြားေပါ့....အဆင္ေၿပပါေစ......