ဒီအေကာင့္ကိုသတိထားၾကပါအေကာင့္ခိုးေနတဲ့သူခိုး...


ဒီအေကာင့္ကိုသတိထား...
လူဆိုးၾကီးနာမည္နဲ ့FB အေကာင့္ဟက္ေနတာ....
သူပို့တဲ့လင့္ေတြကိုကိုဘယ္ေနာ့မွမနိတ္နဲ့....
သူပို့တဲ့လင့္ကိုနိတ္ပီးFB၀င္လိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့FBအေကာင့္ပါ
ပီးမွတ္ထားမိန္းခေလးနာမည္နဲ့လုပ္စားေနတာ....မယံုနဲ..